Starttiraha

Starttirahaa yrittäjälle

Starttiraha on tuki, jonka tarkoituksena on auttaa uutta yrittäjää toimeentulossa ajalla, kun yritystoiminnan tulot eivät ole vielä vakiintuneet. Tärkeintä starttirahan hakemisessa on se, että se on muistettava hakea ennen varsinaisen yritystoiminnan aloittamista.

Kenelle starttirahaa?

Starttirahaa saadakseen on tulevalla yrittäjällä oltava näyttöä siitä, että hänellä on potentiaalia saada yritystoiminta kannattamaan. Tätä voidaan näyttää esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman avulla. Suunnitellun yrittäjyyden on oltava täyspäiväistä. Jos siis aikaisemmin liiketoiminta on ollut sivutoimista ja se on nyt laajentumassa kokoaikaiseksi, voi starttirahaa silti saada. Lisäksi yrittäjän on todistettava, että tarvetta lisärahoitukselle on olemassa. Kannattaa muistaa, että tämä on yrittäjän henkilökohtainen tuki, eikä yritystuki.

Paljonko starttirahaa voi saada ja miten pitkään?

Vuonna 2018 starttirahan suuruus on 32,40 euroa ja sitä voidaan maksaa korkeintaan viideltä päivältä viikossa. Hakemuksella voi saada starttirahaa kuudeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen voi hakea vielä toista kuutta kuukautta jatkoa. Starttiraha on yrittäjän henkilökohtaista verotettavaa tuloa, jonka verotus määräytyy yrittäjän henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan. Starttirahaa maksetaan aina kuukausittain takautuvasti maksatushakemuksen mukaan. Hakemukseen merkitään päivien määrä, jona yrittäjä on työskennellyt omassa yrityksessään. Starttiraha hakemus on lähetettävä kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Miten starttirahaa voi hakea?

Starttirahaa haetaan omasta TE-toimistosta. Ennen hakemista aloittava yrittäjä voi olla yhteydessä Yritys-Suomen puhelinpalveluun, josta saa lisätietoja hakemisesta. Ennen myöntämistä käydään haastattelu, jossa läpikäydään liikeideaa sekä uuden yrityksen tarvetta ja menestymismahdollisuuksia kyseisellä paikkakunnalla. TE-toimisto myös kiinnittää huomiota siihen, onko hakijasta yrittäjäksi ja vääristääkö mahdollinen tuki kilpailua alueella. Haastattelun ohella varsinainen hakemus täytetään netissä TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa. Kirjautumiseen tarvitaan vahva tunnistautuminen, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Hakemuksen ohessa tulee lähettää liitteitä, kuten aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelmat. Lisäksi hakemukseen tarvitaan todistus verojen maksamisesta, jonka voi hakea Verohallinnon verkkopalvelusta.

Miksi starttirahaa ei myönnetä?

Starttirahahakemus voidaan hylätä useasta eri syystä. Yksi näistä on yritystoiminnan aloittaminen ennen hakemista. Tästä säännöstä poiketaan erittäin harvoin, joten on hyvin tärkeää muistaa hakea starttirahaa hyvissä ajoin. Lisäksi TE-toimisto voi katsoa, että yrittäjällä ei ole tarvetta lisätukeen tai että alueen kilpailutilanne voisi vääristyä starttirahan johdosta.